Aanmeldingsprocedure
Bij belangstelling voor onze opvang kunt u dit via de mail of een contact formulier kenbaar maken. Er zal dan z.s.m. contact met u opgenomen worden over de eventuele mogelijkheden van een plaatsing.
Er vind altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats alvorens een kind geplaatst word. Uw krijgt tijdens dit kennismakingsgesprek informatie over onze manier van werken uw krijgt een rondleiding door onze locatie en er is tijdens het gesprek ruimte voor het stellen van vragen. Mocht uw na dit gesprek enthousiast zijn over onze opvang dan kunt u uw kind(eren) aanmelden. Uw meld uw kind(eren) aan door het aanmeldingsformulier dat u bij ons informatiepakket heeft ontvangen, ingevuld op te sturen. 

Plaatsingsprocedure
Wanneer u uw kind(eren) hebt aangemeld bekijkt Kindercentrum Kruimeltje of uw kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen en tijden. Er word gekeken welke medewerker de mentor word van u kind, in welke stamgroep uw kind geplaatst kan worden en per wanneer de opvang in kan gaan. Er word een concept overeenkomst (contract) opgesteld welke u digitaal word opgestuurd. Tevens zal er contact met u, als ouder, opgenomen worden voor het maken van een plaatsingsgesprek.

Plaatsingsgesprek
Voorafgaand aan de opvang vindt er altijd een plaatsingsgesprek plaats. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis te maken. Dit gesprek vindt plaats met de mentor van het kind. Ouders wordt verzocht vooraf het algemene kind gegevens formulier in te vullen met relevante informatie over kind en gezin.
Tevens wordt er tijdens het gesprek, aan de hand van het plaatsingsformulier, vastgelegd welke zorg het kind nodig heeft, wat voor karakter het kind heeft en of er nog bijzonderheden zijn b.v. wat betreft het slaapritueel waar wij als opvang rekening mee dienen te houden. Er wordt genoteerd welke afspraken er met de ouders zijn gemaakt. Tijdens dit gesprek informeren wij ouders over het pedagogisch beleid en over praktische zaken van de opvang.

Wennen
Bij Kindercentrum Kruimeltje is veel bespreekbaar ten aanzien van het wennenHet meest belangrijke is dat ouder(s) en kind zich welkom voelen.
Een kind de allereerste keer naar de opvang brengen is voor veel ouders een nieuwe, spannende situatie. In het begin moeten alle partijen aan elkaar wennen. Het wennen kan bestaan uit een paar uurtjes proefdraaien of gelijk een hele dag. Dit hangt af van de behoeftes van zowel de ouder(s), het kind, evenals van het kindercentrum. Ouders hebben recht op twee wen dagen. Tijdens deze wen dagen staat kennismaken met de groep en de dag structuur voorop. Maar nog belangrijker is dat het kind zich veilig en vertrouwd gaat voelen op de opvang. Wij proberen bij het wennen dan ook gelijk het contact tussen de mentor en het kind tot stand te brengen.

De pedagogisch medewerkers houden rekening met individuele verschillen en spreken zorgvuldig met de ouders af hoe de eerste keren zullen verlopen, hoe lang kinderen komen en hoe lang de ouder erbij blijft.De eventuele overgang naar een andere stamgroep binnen de opvang gaat in samenspraak met ouders. Zo kunnen kinderen op een rustige manier wennen aan de nieuwe situatie. Ook bij een dergelijke overgang gaan kinderen doorgaans meerdere keren een dagdeel meedraaien op de nieuwe groep.

Proefperiode
Gedurende de eerste zes weken van de looptijd van het contract welke is aangegaan is er sprake van een proefperiode en kan de opzegging plaatsvinden zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen. Na deze 6 weken vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats met de mentor.

 

Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf