Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Aanmelden

Onze procedure

Aanmelding

Bij belangstelling voor onze opvang kunt u zich aanmelden bij Kindercentrum Kruimeltje door onderstaande "button" inschrijven te klikken.

Wanneer u uw kind(eren) hebt aangemeld bekijkt Kindercentrum Kruimeltje of uw kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen en tijden. In welke stamgroep uw kind geplaatst kan worden en per wanneer de opvang in kan gaan. Mocht er (nog) geen ruimte zijn op de gewenste dagen en tijden dan wordt de aanmelding op onze wachtlijst geplaatst.

Er wordt z.s.m. contact met u opgenomen over de eventuele mogelijkheden van een plaatsing als bevestiging dat we uw aanmelding hebben ontvangen.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Er vindt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats, voordat een kind geplaatst wordt.

U krijgt tijdens dit kennismakingsgesprek informatie over onze manier van werken, u krijgt een rondleiding door onze locatie en er is tijdens het gesprek ruimte voor het stellen van vragen. Ook wordt er kennis gemaakt met uw en uw kind(eren) zodat we samen kunnen afstemmen of wij een geschikte opvang locatie zijn.

Plaatsing

Stamgroep

Wanneer na het kennismakingsgesprek besloten wordt, over te gaan op plaatsing, word de plaatsingsprocedure in gang gezet. Eerst wordt er een definitieve beslissing genomen in welke stamgroep uw kind(eren) geplaatst word(en).

Mentor

Vervolgens wordt er gekeken welke medewerker van de stamgroep waar het kind geplaatst wordt, de mentor wordt van u kind. (Voor verdere info: pedagogisch beleidsplan hoofdstuk 5.4 Mentorschap).

Plaatsingsgesprek

Ook zal er contact met u, als ouder, opgenomen worden voor het maken van, een afspraak voor, een plaatsingsgesprek. Dit plaatsingsgesprek vindt vaak 2 weken voor de start van de opvang plaats. Tijdens dit plaatsingsgesprek, welke gehouden wordt met de mentor van u kind(eren), worden er afspraken gemaakt, over de verzorging van u kind(eren) en over de gewenningsperiode.Er worden formulieren ondertekend (zie ook pedagogisch beleidsplan hoofdstuk 5) 6

Ouderportaal (Kidsadmin)

Via het ouderportaal kunt u opvang aanvragen en heeft u inzicht in alle gegevens zoals ze binnen het ouderportaal zijn opgenomen, ook kunt u als ouder er wijzigingen in doorgeven.

  • Uw ontvangt van ons via de mail een link waarmee u als ouder een inlog kunt maken om vervolgens mee te kunnen inloggen in het ouderportaal.
  • Als er op het linkje is geklikt, kom je op de inlogpagina. Dan kiest u voor de optie “nieuw wachtwoord aanmaken”.
  • Vervolgens typt u het mailadres in wat bij ons bekend is (welke u heeft opgegeven op het aanmeld formulier) en ontvang u een mail met een link waar u een wachtwoord mee kan aanmaken.
  • De pincode die u moet invoeren is via de mail met link naar u verstuurd.

Contract

Er wordt in overleg tussen ouders en opvang bepaald wat voor contract u wenst aan te gaan, kiest u voor vaste dagen en tijden of voor een flexibel contract. Ook wordt er overlegd hoeveel weken opvang uw wenst af te nemen 40 weken zonder vakantie
opvang of 52 weken met vakantieopvang (zie hoofdstuk 5 zakelijke afspraken).

Op basis van uw persoonlijke keuzes wordt er door ons een contract opgesteld en omgezet in een digitale overeenkomst.

(Digitale) overeenkomst

Deze digitale overeenkomst (contract) wordt u toegestuurd via het ouderportaal. Nadat u de gegevens op de overeenkomst gecontroleerd heeft, dient u deze ook digitaal te ondertekenen. Er kan pas gestart gaan worden met de opvang wanneer het contract ondertekend bij
ons binnen is.

Proefperiode

Gedurende de eerste zes weken van de looptijd van het contract, is er sprake van een proefperiode en kan de opzegging plaatsvinden  zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen. Na deze 6 weken vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats met de mentor.

Meer informatie over evaluatiegesprekken en oudercontact vindt u in hoofdstuk 4 van het praktijkplan.