Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Persoonlijke benadering

Persoonlijke benadering

Er mogen zijn van waardevolle betekenis als persoon binnen de groep, ieder met zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. Kindercentrum Kruimeltje is van mening dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn/haar eigen manier. Ieder kind heeft zijn eigen emoties en verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. Ieder kind krijgt de ruimte zijn eigen ontwikkeling te volgen op zijn of haar eigen manier.

Geïnspireerd door de gedachten gang van Emmi Pikler

Wanneer het kind de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo, het kind beter leert zitten, staan, spreken en denken, het kind zich ook beter ontwikkeld.

Heeft een kind geen zin om mee te doen aan een knutselactiviteit, dan mag hij/zij zelf bepalen of die meedoet of niet.

Is een actieve baby toe aan meer motorische uitdaging, zoeken we een omgeving die de behoefte tot motorische ontwikkeling bevredigd b.v. door een kruippakje aan te doen en buiten volop de ruimte te krijgen om zijn/haar motoriek te oefenen.

Belangrijk is dat wij ons het wezenlijke eigen maken. Het wezenlijke is: Observeer! Leer het kind kennen! Als je werkelijk ziet wat hij nodig heeft, als je voelt wat hem/haar werkelijk dwars zit, wat zijn/haar behoefte is, dan zul je hem goed behandelen, zul je hem goed begeleiden en opvoeden. (Bron; Emmi Pikler Stichting)

 

Goede kinderopvang

Goede kinderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken.

Kindercentrum Kruimeltje wil daar graag voor zorgen door begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind in een kleinschalige en gemoedelijke sfeer. We proberen dan ook onze opvang groepen zo klein mogelijk te houden en zoeken het materiaal en de ruimte welke het beste past bij het kind. Voor het ene kind werkt een horizontale groep (allemaal van dezelfde leeftijd b.v. babygroep, peutergroep) goed en voor een ander kind is het fijn om met hun broertjes/zusjes in dezelfde groep te zitten (verticale groep).

Ook in de inrichting en aankleding van de ruimtes is er gekeken voor een rustige lichte basis met huiselijke elementen. Vertrouwde gezichten op de opvang groepen en een voorspelbaar dagritme zorgen voor vertrouwen en veiligheid, maar ook om te kijken naar hoe het kind zich voelt en zich zo begrepen voelt.

Een kind leert tijdens het opgroeien

Een kind leert tijdens het opgroeien wie hij of zij is, maar ook wat hij of zij van zijn omgeving kan verwachten. Onze groepsleidsters zoeken dan ook altijd naar een manier om een kind te begrijpen of te bereiken voor een gesprekje/ contact. Dit doen ze door het kind aan te kijken en oogcontact te zoeken, maar ook door gesproken taal te ondersteunen in gebaren of pictogrammen.

Door een nauw contact met ouders te onderhouden leren de begeleidsters hoe het er thuis met het kind aan toe gaat en wat het beste werkt voor elk individueel kind. Ouders zijn namelijk de experts als het gaat om hun kind. Niemand kent het kind beter dan zij. We hechten daarom aan een goede relatie met de ouders. Kinderen voelen zich gedragen wanneer ze ervaren dat er verbinding is tussen de mensen die op verschillende plekken voor hen zorgen.

Samenzijn bij Kindercentrum Kruimeltje

Wat is er nou leuker dan in een kleine overzichtelijke groep te kunnen spelen, op ontdekkingstocht gaan, je te ontwikkelen.

Groepsopvoeding biedt mogelijkheden om andere vaardigheden te ontdekken dan in de thuissituatie. Vooral als het gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk maar aan het kijken naar en samenspelen met alle verschillende groepsgenootjes. Het delen van speelgoed, het elkaar troosten.

Daarnaast krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en tegelijkertijd leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Zij leren al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf. Kinderen voeden elkaar veel meer op dan wie dan ook zou kunnen.

Kindercentrum Kruimeltje biedt kinderen de ruimte om op hun eigen tempo en met hun eigen persoonlijkheid om te gaan met het deel uit maken van een kleine groep. Door te observeren wat we zien bij het kind wanneer het in contact is met andere kinderen en wanneer we een groepsactiviteit aanbieden.

Het kind observeren

Trekt het zich terug en gaat het kind observeren of is het kind vrij in het contact en deelt het makkelijk speelgoed met andere kinderen. Wanneer een kind laat zien dat het moeite heeft om zelfstandig in contact te komen, helpen we het op weg door het kind te betrekken bij bv samen een treinspoor bouwen of een spelletje doen.

Is een kind juist heel vrij, ongeremd en enthousiast in het contact met andere kinderen, benoemen we wat we aan reactie zien bij het andere kind en leren we het kind stil te staan bij de ander.

De basisregel bij Kindercentrum Kruimeltje is respect voor jezelf, een ander en je omgeving. Vanuit die basis vloeien diverse afspraken voort, bijvoorbeeld elkaar geen pijn doen, wanneer je iets wilt hebben/weten dan vraag je dat, wanneer iemand aangeeft dat hij/zij iets niet wil, dan houdt je rekening met die grens enz.

Kinderen ontdekken ook welke rol volwassenen hebben in het samenzijn en mogen volwassenen graag na doen. Als verzorger/begeleider zijn wij ons dan ook bewust van deze rol. Wij zullen dan ook het “goede voorbeeld” geven in onze houding, taalgebruik en omgang met elkaar.

Spelen en ontdekken

Spelen houdt vrijheid in, de wereld ontdekken, mogelijkheden uitproberen en grenzen verkennen.... allemaal zonder doel. Met heel je lijf in het “echte leven” met al je zintuigen zonder virtuele afleidingen. Bij spel gaat het om de beleving op zich, niet om het doel. Het ene moment is het oude hoeslaken een boot die vaart over de woeste zeeën en zo is diezelfde hoeslaken de kelder waar we ons in verstoppen om te ontsnappen aan een wild monster wat de poes van de buren blijkt te zijn… Spel en fantasie zijn dan altijd met elkaar verbonden. Ze brengen kinderen op plekken waar ze graag heen willen of waar ze al geweest zijn. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld waar ze deel van uit maken met al zijn mogelijkheden.
Kindercentrum Kruimeltje biedt kinderen de ruimte om te spelen en te ontdekken, door mee te gaan in hun belevingswereld. Waar gaat het kind zijn interesse naar uit, hoe kunnen we daarin tegemoet komen. De kinderen gaan experimenteren en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt. We nemen daarvoor het Montessori uitgangspunt; Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke en drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding moet onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden (Bron; Nederlandse Montessori Vereniging)
Binnen Kruimeltje zijn er geen televisies, computers of tablets apart voor gebruik door de kinderen. Alleen bij een thema of activiteit waarbij een kort filmpje/ plaatje/ muziekstuk een ondersteuning kan zijn, wordt er gericht ondersteund met bv een tablet.

Natuurbeleving

Kindercentrum Kruimeltje is van mening dat natuurbeleving een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de motoriek, het gebruiken van de zintuigen, de fantasie die wordt geprikkeld en de sociale/emotionele vaardigheden worden gestimuleerd. Ook geeft de natuur rust en ontspanning. Het buiten zijn in de natuur zet ook aan tot bewegen en actief bezig zijn met elkaar. Het geeft kinderen een uitlaatklep om zich lekker te laten gaan. In een wereld waarbij we overspoeld worden met visuele prikkels die we passief tot ons nemen, is een natuurlijke omgeving die ruimte geeft aan motorische ontwikkeling, bewegen, actie, maar ook tot observeren en gebruik van alle zintuigen; voelen, ruiken, proeven een rijke aanvulling. In contact met de natuur lijkt de ontwikkeling bij kinderen bijna vanzelf te gaan. Wanneer er water, zand of ander natuurlijk materiaal aanwezig is zullen kinderen zich niet gauw vervelen. Wij zullen dan ook in weer en wind buiten te vinden zijn, in de tuin maar ook aan de wandel naar de kinderboerderij of het strand. Het knuffelen en verzorgen van de aanwezige dieren en planten binnen Kruimeltje, leren de kinderen te zorgen voor levende organismen en verantwoordelijkheid te nemen. Maar het versterkt ook het huiselijke gevoel en de aanwezigheid van dieren geeft warmte en geborgenheid.