Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Samen met persoonlijke aandacht

Bij Kindercentrum Kruimeltje vindt de opvang plaats in kleine groepen met vaste begeleiders. Dit zorgt ervoor dat de opvang vertrouwd en overzichtelijk is. De opvangruimte is open en uitnodigend, met verschillende materialen die aansporen tot spelen en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. Vaste rituelen, duidelijke afspraken en regels helpen de kinderen om zich op hun gemak te voelen.

Samen spelen bij Kindercentrum Kruimeltje

Bij Kindercentrum Kruimeltje leren de kinderen hoe ze samen kunnen spelen, delen, ruzie maken en het goedmaken. Door de verschillen in leeftijd is er altijd wel iemand om tegen op te kijken of te helpen. Iedereen moet rekening houden met elkaar, dus als iemand alleen wil spelen, mag dat. Als de kinderen samen spelen, is er altijd een begeleider aanwezig om de interacties tussen de kinderen te begeleiden, ondanks verschillen in taalvaardigheid en sociale competentie. Door afspraken te maken over hoe je met elkaar praat en welke woorden je gebruikt, leren de kinderen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om moeten gaan. Bij de jongere kinderen wordt uitgelegd dat ze rustig moeten zijn in de buurt van baby's en dat ze niet wild mogen spelen. Dit leert de baby's om zorgvuldig om te gaan met mooie dingen en de oudere kinderen om zich te gedragen in de buurt van de baby's.

Interactie

Het kindercentrum Kruimeltje biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen door interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers. Dit proces wordt begeleid door de medewerkers, die kinderen laten zien hoe hun gedrag anderen kan beïnvloeden en hoe ze op een positieve manier met hun eigen emoties en die van anderen kunnen omgaan.

De pedagogische medewerkers nemen de gevoelens van het kind serieus en proberen deze zo goed mogelijk te begrijpen en te verwoorden, waardoor het kind zich gehoord en begrepen voelt. Door een open en eerlijke houding te tonen, creëren de medewerkers een omgeving waarin respect en vertrouwen heersen. Deze omgeving helpt kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en rekening te houden met anderen.

 

Ontwikkelingsgericht werken

Bij Kindercentrum Kruimeltje willen we dat kinderen zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers zijn aanwezig als vaste en gevoelige verzorgers, en zijn goed in het luisteren naar en reageren op elk kind. We bieden een sfeer van warmte en veiligheid, zodat kinderen kunnen spelen, de wereld ontdekken en hun eigen grenzen verleggen. Rekening houdend met de eigenheid van elk kind, bieden we condities voor spel en activiteiten en spelmateriaal dat aansluit bij de leeftijd en interesses van elk kind. Ons speelgoed, de ruimtes en het activiteitenaanbod zijn uitnodigend voor de fantasie en stimuleren verschillende aspecten van de ontwikkeling, zoals de fysieke en cognitieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de kinderen uit te dagen op alle gebieden, zullen ze vooruitgang boeken en zal hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien.