Doordat de opvang bij Kindercentrum Kruimeltje plaats vindt in een kleine groep met vaste begeleidsters is de opvang al snel vertrouwd en overzichtelijk. De opvangruimte is een open ruimte met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. Vaste rituelen, duidelijke afspraken en regels helpen daarbij.  

Samen spelen

Tijdens het samen zijn wordt er geleerd hoe het is om samen te spelen, samen te delen ruzie te maken maar ook om het weer goed te maken. 
Door de verschillen in leeftijd is er altijd wel iemand om tegen op te kijken maar ook om iemand te helpen die jonger is. Er wordt gestimuleerd rekening te houden met elkaar, dus wanneer iemand alleen wil spelen mag dat. Wanneer er samen gespeeld wordt, wordt er begeleid in de interacties met elkaar, verschil in taalvaardigheid maar ook verschil in sociale competentie. Door afspraken te maken hoe je met elkaar praat, welke woorden gebruik je, wat kun je wel zeggen, wat beter niet. En bij de jongere kinderen wanneer er een baby op de grond speelt kun je geen wilde spelletjes doen en de baby leert weer dat niet alles wat er leuk uit ziet zomaar afgepakt kan worden.


Interactie
In de omgang met andere kinderen en met de pedagogisch medewerker wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd. Het kind leert omgaan met anderen en ziet wat zijn gedrag voor invloed heeft op hen. Het kind leert om te gaan met zijn eigen boosheid, verdriet en blijdschap, maar ook met de boosheid, verdriet en blijdschap van anderen. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen tijdens dit proces. Ze laten de kinderen zien wat de gevolgen zijn van hun gedrag. Gaandeweg en aangepast aan hun ontwikkelingsfase leren kinderen daarbij rekening houden met anderen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag.

Pedagogisch medewerkers nemen de gevoelens van het kind altijd serieus en leren kinderen kennen door met en niet tegen hen te praten. Ze laten merken dat ze weten hoe het kind zich voelt en dit proberen ze zoveel mogelijk te verwoorden. Het kind merkt zo dat de pedagogisch medewerker hem/haar begrijpt en het kind zijn gevoel kan en mag uiten. Een open en eerlijke houding van de pedagogisch medewerkers zorgt voor wederzijds respect. 

 Ontwikkelingsgericht werken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op een zo natuurlijk mogelijke wijze kunnen ontwikkelen. Je veilig voelen in een vertrouwde omgeving is daarin van wezenlijk belang. Samen met de leidster en de andere kinderen op ontdekkingstocht gaan de wijde wereld in. Voor kinderen is alles om hen heen “nieuw” en elke dag weer een nieuwe belevenis. Door hen op die ontdekkingstocht te ondersteunen daar waar nodig, krijgt het kind een stevige basis van waaruit het zichzelf en zijn/haar omgeving verder kan ontdekken en kan worden wie hij/zij is. 
Bij Kruimeltje zorgen wij voor een sfeer van warmte en veiligheid door als vaste en sensitieve verzorgers aanwezig te zijn, goed te luisteren en adequaat te reageren op ieder kind. Vanuit deze veiligheid krijgt het kind de kans om te spelen, de wereld te ontdekken en zijn eigen grenzen te verleggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van ieder kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, in zijn eigen tempo en interesses. Wij dragen zorg voor het aanbieden van condities voor het spel en voor voldoende aanbod van activiteiten en spelmateriaal, dat bij de leeftijd en interesse van elk kind aansluit. Het speelgoed de ruimtes en het activiteiten aanbod bij Kruimeltje is uitnodigend voor de fantasie en stimuleert verschillende aspecten van de ontwikkeling, zoals de lichamelijke ontwikkeling (fijne en grove motoriek), cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door op alle gebieden voortdurende uit te dagen zal er vooruitgang gemaakt worden en uiteindelijk het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen groter worden. 

 

 

 

Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf