Om tot een goed pedagogisch klimaat te komen zijn heldere uitgangspunten en afspraken cruciaal. Een duidelijke visie en pedagogisch beleid vormen daarin een stevige basis. 

 Vertrouwde relaties
Kinderen voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving en in een groep kinderen met pedagogisch medewerkers die ze kennen en waar ze een band mee opbouwen. Een vertrouwde relatie kan worden opgebouwd met stabiliteit, persoonlijk contact en goede communicatie. 
Stamgroepen
Om kinderen deze vertrouwde, stabiele omgeving te bieden worden ze opgevangen in een vaste groep (stamgroep). Alle stamgroepen binnen kindercentrum Kruimeltje worden zoveel mogelijk begeleid door vaste gezichten. Deze vastemedewerkers weten hoe b.v. eenbabyzich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. Omdat bewezen is dat juist in de eerste levens maanden een beperkt aantal gezichten tegemoetkomt aan een goede hechting. Door op de babygroep te werken met 2 vaste gezichten komen wij aan deze behoefte tegemoet.
Op de andere stamgroepen wordt ook zoveel mogelijk gewerkt met vaste gezichten, want ook voor b.v. de BSO geld dat een 4-jarig kind wat net naar de basisschool gaat het erg fijn vindt om te weten wie hem of haar na een lange schooldag komt ophalen en er aanwezig zal zijn inde middag.
Dit overzicht aan vaste gezichten wordt ondersteund door de presentie boom die in de hal hangt. In deze boom hangen appels met de foto’s van de kinderen die er die dag aanwezig zijn. Maar ook de begeleiding hangt in de boom. Wanneer een kindje binnen komt hangt hij of zij zichzelf in de boom en ziet gelijk wie er die dag ook aanwezig is. 
De stamgroep ruimte is de basis ruimte (huiskamer) waar het kind tijdens een opvang dag verblijft. 
De aanwezige stamgroep ruimtes zijn open, opgezette ruimten met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. De kinderen hebben zelf toegang tot de materialen zodat zij zelf kunnen kiezen waar ze mee willen spelen. We hebben geprobeerd de ruimtes zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te geven.Zo heeft elke stamgroep ruimte een zit/lees hoek waar tot rust gekomen kan worden, tevens is er een eethoek met een ruime tafel waaraan gegeten kan worden. De ruimtes zijn aangevuld met ontdekhoeken zoals b.v. een constructie hoek en diverse materialen afgestemd op de leeftijd van de stamgroep. De BSO beschikt zelfs over een heuse theater/muziek ruimte en een chill-room (voor de oudste opvang kinderen). Maar ook een echt knutsel atelier waar naar hartenlust gecreëerd kan worden.

Begeleiding
Alle kinderen binnen Kindercentrum Kruimeltje worden begeleid door een vast team van geschoolde pedagogisch medewerkers; Elke pedagogisch medewerker is zoveel mogelijk op vaste dagen op vaste groepen aanwezig, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat.
Elke dag krijgen de pedagogisch medewerkers de eindverantwoordelijkheid over een vaste stamgroep b.v. baby’s, peuters, verticale groep of 1 van onze BSO groepen. Wie, wanneer op welke groep eindverantwoordelijk is, is terug te vinden in ons praktijkplan (hoofdstuk 3 team). Bij deze eindverantwoordelijkheid wordt rekening gehouden met het mentorschap, zodat mentor en mentor kind zo veel mogelijk contacturen maken.
Bij het begeleiden van de stamgroepen werken alle pedagogisch medewerkers veel naast elkaar en in afstemming met elkaar. Daardoor zijn de lijnen kort en kunnen de leidsters elkaar ondersteunen. Daarbij stemmen alle medewerkers hun werkwijze op elkaar af zodat de pedagogische sfeer in de begeleiding gewaarborgd wordt.
Belangrijk uitgangspunt voor die pedagogische sfeer is het naleven van de regels en afspraken die gelden binnen Kindercentrum Kruimeltje. Hier wordt door de pedagogisch medewerkers toezicht op gehouden. Soms kunnen kinderen grenzen (regels) goed zelf hanteren, soms moeten zij daarin door de pedagogisch medewerkers begeleid worden. Daarbij staat de veiligheid voorop. 
De begeleiding wordt afgestemd op de dynamiek van de groep en de individuele zorg voor het kind. Een groep kinderen met veel energie wordt gestimuleerd om buiten te gaan spelen. Een kind wat met een boekje op schoot komt zitten wordt voorgelezen.Een peuter die wiebelend op zijn benen staat omdat hij nodig naar de W.C moet wordt begeleid in zijn gang naar het toilet. Enz.

 


Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf