Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Een duidelijke visie

Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk om heldere uitgangspunten en afspraken te hebben om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Dit doen wij door een duidelijke visie en pedagogisch beleid op te stellen. Deze zorgen voor een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen. 

Vertrouwde relaties

Kinderen voelen zich veilig in een omgeving waar ze bekend zijn en waar ze andere kinderen en pedagogisch medewerkers kennen. Door stabiliteit, persoonlijk contact en een duidelijke communicatie zorgen wij er binnen Kruimeltje voor dat er een vertrouwde relatie wordt opgebouwd. Zowel met het kind als met de ouders.

Veilige hechting

Om kinderen zich veilig te laten voelen, zorgen we ervoor dat de kinderen opgevangen worden in een vaste stamgroepen met vaste begeleidsters, waardoor de aanwezige gezichten al snel bekend worden.

Vaste en daardoor vertrouwde gezichten is belangrijk vooral in de eerste maanden van een kinderleven, omdat een beperkt aantal gezichten goed is voor een goede hechting.
Daarom werken we op de babygroep met twee vaste gezichten per kind.
 

Pedagogisch professionals

Alle kinderen binnen Kindercentrum Kruimeltje worden begeleid door een vast team van geschoolde pedagogisch medewerkers ook wel onze pedagogisch professionals. 
Elke opvangdag krijgen onze pedagogisch professionals de eindverantwoordelijkheid over een vaste stamgroep, bijvoorbeeld baby's, peuters, verticale groep of één van onze BSO groepen.
In ons  praktijkplan en op onze website kunt u lezen wie, wanneer op welke groep eindverantwoordelijk is. Bij deze eindverantwoordelijkheid wordt rekening gehouden met het mentorschap, zodat mentor en mentor-kind zo veel mogelijk contacturen maken.
Mentorschap er op gericht dat de pedagogisch professionals weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat het nodig heeft. De mentor legt dit vast bij de kind gegevens van het mentor kind en verzorgd de evaluatie gesprekken met de ouders.

 

Afstemming en pedagogische sfeer

Bij het begeleiden van de stamgroepen werken alle pedagogisch professionals veel naast elkaar en in afstemming met elkaar. Zo zijn de lijnen kort en kunnen de leidsters elkaar ondersteunen.
Alle medewerkers stemmen hun werkwijze op elkaar af, zodat de pedagogische sfeer in de begeleiding gewaarborgd is.

Het naleven van de huisregels en afspraken die gelden binnen Kindercentrum Kruimeltje is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De pedagogisch professionals houden toezicht op het naleven van de regels. Soms kunnen kinderen de regels zelf hanteren, soms hebben ze begeleiding nodig van een pedagogisch professional.
Veiligheid staat altijd voorop.

 

Aanpassen aan individuele behoeften

De begeleiding is afgestemd op de dynamiek van de groep en de individuele zorg voor het kind. Zo worden kinderen met veel energie gestimuleerd om buiten te spelen, wordt een kind dat met een boekje op schoot komt zitten voorgelezen en wordt een peuter die wiebelend op zijn benen staat omdat hij naar het toilet moet begeleid naar het toilet.

 

Stamgroep ruimtes

De stamgroep ruimtes zijn open, ingerichte ruimtes met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. De kinderen hebben zelf toegang tot de materialen zodat ze zelf kunnen kiezen waarmee ze willen spelen.

We hebben geprobeerd de ruimtes zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te geven. Zo heeft elke stamgroep een zit/lees hoek en een eethoek met een ruime tafel waaraan gezamenlijk gegeten kan worden.

De ruimtes zijn aangevuld met "ontdekhoeken" zoals een thema hoek en een constructiehoek. Daarnaast zijn er diverse materialen afgestemd op de leeftijd van de stamgroep.
De BSO heeft zelfs een theater/muziekruimte, een chill-room en een knutselatelier.