Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Pedagogisch klimaat

EEN DUIDELIJKE VISIE

Een duidelijke visie

Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk om heldere uitgangspunten en afspraken te hebben om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Dit kan gedaan worden door een duidelijke visie en pedagogisch beleid op te stellen. Deze zorgen voor een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen.

Vertrouwde relaties

Kinderen voelen zich veilig in een omgeving waar ze bekend zijn en waar ze andere kinderen en pedagogisch medewerkers kennen. Door stabiliteit, persoonlijk contact en goede communicatie kan er een goede relatie worden opgebouwd.

Stamgroepen bij Kindercentrum Kruimeltje

Om kinderen zich veilig te laten voelen, zorgen we ervoor dat ze opgevangen worden in een vaste groep met bekende gezichten. In onze kindercentra proberen we zoveel mogelijk vaste medewerkers te gebruiken, zodat ze weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat het nodig heeft. Dit is belangrijk vooral in de eerste maanden van een kinderleven, omdat beperkt aantal gezichten goed is voor een goede hechting. Daarom werken we op de babygroep met twee vaste gezichten.

 

Vaste gezichten

Op de stamgroepen proberen we zoveel mogelijk te werken met vaste gezichten, want ook voor de BSO geldt dat een kind van 4 jaar dat net naar de basisschool gaat het fijn vindt om te weten wie hem of haar na een lange schooldag komt ophalen en er aanwezig zal zijn in de middag. In de presentie boom in de hal hangen appels met de foto's van de kinderen die er die dag aanwezig zijn en de begeleiding. Wanneer een kind binnenkomt, hangt hij of zij zichzelf in de boom en ziet gelijk wie er die dag ook aanwezig is.

 

Stamgroep ruimtes

De stamgroep ruimtes zijn open, ingerichte ruimtes met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. De kinderen hebben zelf toegang tot de materialen zodat ze zelf kunnen kiezen waarmee ze willen spelen. We hebben geprobeerd de ruimtes zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te geven. Zo heeft elke stamgroep een zit/lees hoek en een eethoek met een ruime tafel waaraan je kan gaan eten. De ruimtes zijn aangevuld met ontdekhoeken zoals een constructiehoek en diverse materialen afgestemd op de leeftijd van de stamgroep. De BSO heeft zelfs een theater/muziekruimte, een chill-room en een knutselatelier.

Begeleiding door pedagogisch medewerkers

Alle kinderen binnen Kindercentrum Kruimeltje worden begeleid door een vast team van geschoolde pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn zoveel mogelijk op vaste dagen op vaste groepen aanwezig, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Elke dag krijgt een pedagogische medewerker de eindverantwoordelijkheid over een vaste stamgroep, bijvoorbeeld baby's, peuters, verticale groep of één van onze BSO groepen. Het praktijkplan geeft aan wie, wanneer op welke groep eindverantwoordelijk is. Bij deze eindverantwoordelijkheid wordt rekening gehouden met het mentorschap, zodat mentor en mentor-kind zo veel mogelijk contacturen maken.

Afstemming en pedagogische sfeer

Bij het begeleiden van de stamgroepen werken alle pedagogisch medewerkers veel naast elkaar en in afstemming met elkaar. Zo zijn de lijnen kort en kunnen de leidsters elkaar ondersteunen. Alle medewerkers stemmen hun werkwijze op elkaar af, zodat de pedagogische sfeer in de begeleiding gewaarborgd is. Het naleven van de regels en afspraken die gelden binnen Kindercentrum Kruimeltje is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De pedagogisch medewerkers houden toezicht op het naleven van de regels. Soms kunnen kinderen de regels zelf hanteren, soms hebben ze begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker. Veiligheid staat altijd voorop.

 

Aanpassen aan individuele behoeften

De begeleiding is afgestemd op de dynamiek van de groep en de individuele zorg voor het kind. Zo worden kinderen met veel energie gestimuleerd om buiten te spelen, wordt een kind dat met een boekje op schoot komt zitten voorgelezen en wordt een peuter die wiebelend op zijn benen staat omdat hij naar het toilet moet begeleid naar het toilet.