Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Oudercontact

Contact met ouderportaal

Oudercontact

Kindercentrum Kruimeltje vindt het belangrijk om goed contact te hebben met ouders. Ze praten daarom iedere dag even met de ouders over hoe het gaat met hun kind. Zo kunnen ze op de hoogte blijven van belangrijke dingen en blijven ze goed op elkaar afgestemd.

Oudergesprekken

Bij Kindercentrum Kruimeltje worden kinderen individueel begeleid en geobserveerd. Aan de hand van deze observaties hebben ouders een keer per jaar een gesprek met de begeleiders. Als er tussendoor behoefte aan is, kunnen ouders ook een extra gesprek inplannen.

Oudercommissie

Bij Kindercentrum Kruimeltje is er een oudercommissie waar ouders mee kunnen denken en praten over hoe de opvang beter kan worden. De oudercommissie vergadert elke 3 maanden en de notulen worden onder alle ouders verspreid. Als ouders mee willen denken, kunnen ze contact opnemen met de contactpersoon van de oudercommissie.

 

Ouderavond & nieuwsbrieven

Een keer per jaar is er bij Kindercentrum Kruimeltje een ouderavond. Hier worden verschillende thema's besproken.

Nieuwsbrief

Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Hierin staan nieuwtjes en informatie over de kinderopvang, zoals wijzigingen in de groepssamenstelling of nieuwe stagiaires. Ook worden er herinneringen gepubliceerd over sluitingsdagen.

Klachtenbehandeling

Als ouders vragen of problemen hebben, probeert Kindercentrum Kruimeltje altijd samen een oplossing te vinden. Als er meningsverschillen zijn, kunnen ouders contact opnemen met de hoofdleidster. Als dit niet helpt, kan men naar het klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang gaan. Ouders kunnen ook direct naar het klachtenloket gaan voor meer informatie.