Contact met ouders

 

Kidsadmin ouderportaal

 

Kindercentrum Kruimeltje hecht veel waarde aan overdracht momenten. Het begin en het einde van de dag zijn vaste momenten waarop kort een gesprekje kan worden aangegaan. Even met de ouder(s) bespreken hoe het gaat, of er nog bijzonderheden zijn, hoe de opvang van de dag is gegaan etc. zijn belangrijke zaken om te weten wat er speelt. Om goed afgestemd te blijven op ouder en kind is het af en toe evalueren van de gang van zaken belangrijk.

 

Oudergesprekken

Vanuit de doelstelling volgt dat de begeleiding bij kindercentrum Kruimeltje voor het grootste deel bepaald wordt door de individuele behoefte van het kind. Elk kind wordt dan ook individueel begeleid en geobserveerd. Aan de hand van deze observaties wordt er een oudergesprek gevoerd. Dit gebeurt een keer per jaar, maar mocht er tussentijds behoefte aan zijn dan wordt er tussentijds een gesprek gepland.

Oudercommissie

Binnen de kinderopvang is het wettelijk verplicht een oudercommissie samen te stellen. Kindercentrum Kruimeltje beschikt over een oudercommissie zodat ouders de mogelijkheid krijgen mee te denken en mee te praten over de opvang bij kindercentrum Kruimeltje. Er wordt elke 3 maanden vergaderd in kindercentrum Kruimeltje. De notulen van deze vergaderingen worden onder alle ouders verspreid. Wilt u meedenken met de oudercommissie? Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de ouder commissie:

 •  orkruimeltje@gmail.com

Onze oudercommissie is aangesloten bij BOINK.

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. 

 BOINK

Ouderavond

Eens per jaar wordt er aan de hand van wisselende thema's een ouderavond georganiseerd.

Nieuwsbrief

Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Hierin staan nieuwtjes, wetenswaardigheden, thema’s. Maar ook wijzigingen in de groepssamenstelling of een introductie van een stagiaire. Ook wordt er herinnerd aan de sluitingsdagen die gaan komen.

Klachten behandeling

Kindercentrum Kruimeltje streeft een open communicatie met de ouder(s) na. Bij vragen of problemen wordt er altijd gezocht naar een oplossing voor beide partijen.
In geval van meningsverschillen kan contact opgenomen worden met de hoofdleidster van kindercentrum Kruimeltje (Diana Tebbenhof); indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, kan contact opgenomen worden met het klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang, waar Kindercentrum Kruimeltje bij aangesloten is.


Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang. Voor meer informatie kan men kijken op:

klachtenloket kinderopvang  

 

Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf