Kindercentrum Kruimeltje richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Dagopvang en buitenschoolse opvang.

Kinderen worden opgevangen in een eigen, vaste stamgroep. Iedere stamgroep heeft een eigen stamgroep ruimte en vaste pedagogisch medewerkers. Op elke stamgroep spelen wij met onze activiteiten in op de ontwikkeling van het kind. 
Kinderen kunnen in een andere 
stamgroep worden geplaatst zodra zij qua leeftijd niet meer binnen de stamgroep vallen of zij er qua ontwikkeling aan toe zijn. Hierbij passen we de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker toe. We hanteren het zogenaamde open-deurenbeleid. Dit betekent dat kinderen de gelegenheid krijgen om buiten de eigen stam groepsruimte met kinderen van andere stamgroepen, (bijvoorbeeld met broertjes, zusjes of vriendjes) te spelen. Maar versterkt ook het wij gevoel en de huiselijke setting.
Er zijn kinderen met een flexibel rooster (wisselend in dag en tijd) en er zijn kinderen met een vast rooster (vaste dag en tijd). Dat betekent dat de groep wisselend is van samenstelling. Het ene moment zullen er wat meer jongere kinderen aanwezig zijn en tijdens b.v. de schoolvakanties zullen er wat meer oudere kinderen aanwezig zijn. De leeftijden en het aantal kinderen kunnen dus per dag en per dagdeel variëren. 
Als er minder kinderen zijn, kunnen groepen worden samengevoegd. Dit is bijvoorbeeld op dagen met een lage bezetting, tijdens vakantieperiodes of aan de randen van de dag (bij binnenkomst of ophalen). 

Bij het opstarten en afronden van de opvangdagen bevinden wij ons in de verticale stamgroep ruimte op de benedenverdieping.
Alle kinderen hebben één vaste stamgroep maar kunnen tijdens het samenvoegen of bij een flexibel rooster of bij ruil/extra opvangdagen in een 2e stamgroep geplaatst worden (maximaal twee). Omdat de kinderen gebruik maken van 2 stamgroep ruimtes moeten ouders hiervoor toestemming geven in de vorm van een het toestemmingsformulier. (bij wet vastgelegd dus verplicht) 
Een goed overzicht van alle aanwezige kinderen geeft de presentie boom. Deze boom staat bij de entree in de centrale hal. Alle, die dag aanwezige, kinderen hangen op appels in de boom en wanneer de kinderen naar huis gaan halen zij hun appel uit de boom. De aanwezige begeleiding hangt ook in de boom, maar dan op een peer. Zo heeft iedereen bij binnenkomst gelijk duidelijk wie er die dag aanwezig is.

Kinderen van 0 – 4 jaar; Dagopvang
Kindercentrum Kruimeltje heeft;
22 kindplaatsen in de dagopvang beneden en 15 kindplaatsen in de dagopvang boven.
Samen ook wel; Kindercentrum Kruimeltje KDV LRK nr.: 176935939.

Deze dagopvang is verdeeld over 3 horizontale stamgroepen en 1 verticale stamgroep.
Stamgroep 1; “de Kruimelientjes” (horizontale groep)Maximaal 12 kinderen van 0 t/m 2 jaar met 2 tot 4  pedagogisch medewerksters afhankelijk van de groepssamenstelling. Dit is onze babygroep die zich bevindt op de begane grond en is speciaal ingericht voor de ontwikkelingsfasen van de allerjongsten. Bij deze leeftijdsgroep staat rust, veilig ontdekken en persoonlijke verzorging voorop zodat zij zich veilig kunnen hechten. Janine en Cassandra zijn de mentoren en vaste gezichten voor de baby’s.

Stamgroep 2; “de Kruimeltjes” (verticale groep):maximaal 16 kinderen van 0 t/m 13 jaar met 2 tot 4 pedagogisch medewerkers.Dit is onze verticale groep die het mogelijk maakt gezinnen samen op te vangen. Deze groep bevind zich op de begane grond.Binnen deze groep bevinden zich dagopvang kinderen en BSO-kinderen afhankelijk van de dag en het tijdstip zal de groepssamenstelling dus wisselend zijn.In de groep voor 0 tot 13-jarigen lijkt de groep meer op een gezinssituatie waar baby’s opgroeien met oudere kinderen. De mentoren van deze groep zijn; Sandra, Jennifer, Melanie en Joreen

Stamgroep 3 en 4; “Kruimels 1”(max 8 kinderen) en “Kruimels 2” (max 7 kinderen) (horizontaal): 2groepen voor kinderen van 2 en 3 jaar met 1 pedagogisch medewerkster per groep.De peuters krijgen zo de mogelijkheid om alvast te ontdekken op de bovenverdieping, zij werken immers toe naar de basisschool en de overgang naar de BSO. Er worden extra knutselactiviteiten aangeboden en er wordt gebruik gemaakt van het speelgoed en de ruimten welke zich op de BSO bevindt.
Ook worden zij in contact gebracht met de BSO-ers wanneer die aanwezig zijn door b.v. samen activiteiten uit te voeren. Zo wordt de overgang naar de BSO minder groot en ervaren als een natuurlijk proces. De mentoren van deze groep zijn Wilma en Christien.

Kinderen van 4 tot 13 jaar; Buitenschoolse opvang 
Onder buitenschoolse opvang (BSO) valt zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang van kinderen die naar de basisschool gaan. 
Voorschoolse opvang

Tussen 06.30 uur ’s ochtends en aanvang schooltijd kunnen schoolgaande kinderen terecht in de voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerker ontbijt zo nodig met hen en draagt er zorg voor dat de kinderen op tijd op school zijn. 
Naschoolse opvang
Tussen einde schooltijd en 18.30 uur zijn kinderen welkom in de buitenschoolse opvang. Op de buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in verticale groepen (0 – 13 jaar en 4 -13 jaar samen). 
Vakantieopvang
Gedurende vakantieweken is onze buitenschoolse opvang tussen 06.30 en 18.30 uur geopend.
Margedagen
Ook tijdens margedagen bestaat er de mogelijkheid extra opvang uren af te nemen. 

Kindercentrum Kruimeltje BSO LRK nr.: 282335766

Beschikt op de eerste en tweede verdieping over 34 BSO kindplaatsen ook wel genaamd de Kruimelaars welke we opsplitsen in 2 basisgroepen;
-Kruimelaars 1; maximaal 22 kinderen van 4 tot 13 jaar met 2 pedagogisch medewerkers..Bevind zich op de eerste verdieping.
-Kruimelaars 2; maximaal 12 kinderen van 8 tot 13 jaar met 1 pedagogisch medewerker. Bevind zich op de tweede verdieping.

Beide BSO groepen 
Kruimelaars beschikken over meerder ruimtes die aansluiten bij verschillende uitdagende activiteiten. Zo is er een knutsel atelier, een theater/muziekruimte en een chill-room.
De opvang buiten school om staat in het teken van vrije tijd. Er wordt dan ook per dag en moment gekeken waar de behoefte van de kinderen liggen. Is er veel energie dan gaan we lekker naar buiten voor een potje voetbal of samen met het grote springtouw. Ben je als 4-jarige moe van een lange dag school, dan mag je lekker op de bank hangen met een boekje of gewoon even helemaal niks. Vind je het fijn, als 10-jarige, om even uit het zicht te zijn van een volwassene? Dan mag je gebruik maken van de “Chillroom”, een knusse ruimte met kussens en knuffels waar je ongestoord kunt “Chillen”.
De mentoren van de Kruimelaars 1 zijn Brigitte, Joreen en Diana. Van Kruimelaars 2 is Frouwke de mentor.

 Kindercentrum Kruimeltje beschikt ook over een verticale stamgroep Kruimeltjes op de begane grond waar ook de dagopvang kinderen gebruik van maken (maximaal 16 kinderen van 0 -13 jaar). Deze groep is een mogelijkheid om gezinnen samen op te vangen. De BSO-kinderen sluiten aan bij het dagritme van de dagopvang kinderen.

Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf