Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

In dit plan beschrijven we hoe we onze visie en uitgangspunten in praktijk brengen.

Kindercentrum Kruimeltje presenteert pedagogisch beleidsplan

In dit plan staat hoe we onze visie en uitgangspunten in praktijk brengen. Onze pedagogische visie is belangrijk voor ons kindercentrum en dient als basis voor ons handelen. Het is ook bedoeld om ouders inzicht te geven in hoe we op passievolle wijze kinderen opvangen en begeleiden in een veilige en vertrouwde omgeving.

Herzien pedagogische visie

We zijn blij dat we ons bij het herzien van onze pedagogische visie hebben laten inspireren door wetenschap, literatuur, ouders en pedagogisch medewerkers. We vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers betrokken zijn bij opvoeden en ontwikkelen, omdat we dit samen doen.

 

Geobserveerd en begeleid

Onze pedagogisch medewerkers worden geobserveerd en begeleid bij het toepassen van het pedagogisch beleid in de praktijk. Op deze manier blijft ons pedagogisch beleid vergeleken met de praktische uitvoering ervan. Het blijft dus geen statisch document, maar een document waarin te lezen is wat onze uitgangspunten zijn en hoe de dagelijkse praktijk eruit ziet.

 

Aanpassen en herzien

Als dat nodig is, passen we het beleid aan of herzien we het. Na aanpassing of herziening hebben we een overleg met onze oudercommissie en publiceren we het plan opnieuw via mail en onze website.

 

Professionaliteit

Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld om de professionaliteit te waarborgen. Als u na het lezen van dit plan merkt dat wat er staat niet overeenkomt met wat u in de praktijk ziet, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. We zijn altijd bereid om te leren en samen naar mogelijkheden en oplossingen te kijken. Kritische opmerkingen, complimenten, aanvullingen en suggesties voor verbetering zijn welkom bij Kindercentrum Kruimeltje.

Diana Tebbenhof (Directeur)

Download pedagogisch beleidsplan