Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Kwaliteit

Wij zorgen immers voor uw kostbaarste bezit!

Kindercentrum Kruimeltje Kwaliteit

Hoog kwaliteitsniveau

 • Persoonlijke aandacht voor kinderen
 • Afgestemd op ontwikkelingsfase van kind
 • Mentorschap
 • Organisatie breed hanteren wij de Startblokken methode

Veiligheid en hygiëne

 • Voldoen aan wet kinderopvang
 • Duidelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid
 • Toezicht vanuit de GGD en gemeente
 • Huis- en gedragsregels

Pedagogisch beleid

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Begeleiding en observatie van pedagogische medewerkers
 • Open communicatie met ouders.

Hoog kwaliteitsniveau

Kindercentrum Kruimeltje is gericht op het behouden van een hoog kwaliteitsniveau. Dit doen we door persoonlijke aandacht te geven aan uw kind(eren) op een manier die aansluit bij hun specifieke ontwikkelingsfase.
Er wordt gewerkt vanuit de "Startblokken" methode die er op gericht is aan te sluiten bij het spel van de kinderen en dit spel te verrijken.
Daarnaast verdelen wij de aanwezige kinderen per stamgroep over de aanwezige pedagogisch professionals om zo het aantal kinderen per medewerker zo klein mogelijk te houden. Het mentorschap is daarvoor een belangrijk uitgangspunt.
Dit verdelen doen wij om zo voldoende aandacht te kunnen blijven geven en de rust en structuur in de groep te behouden.

Al onze medewerkers worden jaarlijks geschoold in de wettelijke verplichte onderdelen zoals EHBO en BHV.

Wij stimuleren al onze medewerkers zich te blijven ontwikkelen in o.a. hun pedagogische vaardigheden.
We hebben een pedagogisch coach in dienst die mee werkt met de medewerkers en zowel team coaching als individuele coaching bied.

Voorwaarden

Om een kindercentrum te exploiteren, moeten we aan een aantal voorwaarden op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat voldoen, zoals omschreven in de wet kinderopvang. We werken met een duidelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid dat o.a. onze huisregels oplevert.

We hanteren de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Kinderopvang deze kunt u terug vinden onderaan deze pagina.

 

 

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is opgesteld met zorg en aandacht, en onze pedagogische medewerkers worden geobserveerd en begeleid bij het toepassen van het beleid in de praktijk. Zo blijft ons pedagogisch beleid getoetst aan de praktische uitvoering ervan. We werken altijd volgens de leidster-kind-ratio en houden open communicatie met ouders. Dit alles wordt gecontroleerd door de GGD bij de start en jaarlijks daarna.

 

Links