Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Kwaliteit

Wij zorgen immers voor uw kostbaarste bezit!

Kindercentrum Kruimeltje Kwaliteit

Hoog kwaliteitsniveau

  • Persoonlijke aandacht voor kinderen
  • Afgestemd op ontwikkelingsfase van kind
  • Mentorschap

Veiligheid en hygiëne

  • Voldoen aan wet kinderopvang
  • Duidelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Toezicht door GGD

Pedagogisch beleid

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Begeleiding en observatie van pedagogische medewerkers
  • Open communicatie met ouders.

Hoog kwaliteitsniveau

Kindercentrum Kruimeltje is gericht op het behouden van een hoog kwaliteitsniveau. Dit doen we door persoonlijke aandacht te geven aan uw kind(eren) op een manier die aansluit bij hun specifieke ontwikkelingsfase. We gebruiken mentorschap en houden onze groepen zo klein mogelijk om deze aandacht te kunnen blijven geven en de rust en structuur in de groep te behouden.

Voorwaarden

Om een kindercentrum te exploiteren, moeten we aan een aantal voorwaarden op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat voldoen, zoals omschreven in de wet kinderopvang. We werken met een duidelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid dat onze huisregels oplevert.

 

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan is opgesteld met zorg en aandacht, en onze pedagogische medewerkers worden geobserveerd en begeleid bij het toepassen van het beleid in de praktijk. Zo blijft ons pedagogisch beleid getoetst aan de praktische uitvoering ervan. We werken altijd volgens de leidster-kind-ratio en houden open communicatie met ouders. Dit alles wordt gecontroleerd door de GGD bij de start en jaarlijks daarna.

 

Links