Kindercentrum Kruimeltje streeft een hoog kwaliteitsniveau na. 

Wij zorgen immers voor uw kostbaarste bezit!

Dit wordt o.a. bereikt door het geven van persoonlijke aandacht aan uw kind(eren). Aandacht die is afgestemd en aansluit bij de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. 
Wij geven dit vorm door te werken met mentorschap en er voor te kiezen de groepen zo klein mogelijk te houden. De dynamiek van een kleine groep is een belangrijke voorwaarde om persoonlijke aandacht te kunnen blijven geven en de rust en structuur op de groep te kunnen blijven bewaren.

Om een Kindercentrum te mogen exploiteren moet er aan een aantal voorwaarden m.b.t. veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat worden voldaan. Welke voorwaarden dat zijn staat omschreven in de wet kinderopvang.
Zo werken wij o.a. met een duidelijk veiligheid- en gezondheid beleid van waaruit onze huisregels voortvloeien. Daarnaast ons pedagogisch beleidsplan welke met zorg en aandacht is opgesteld.
Onze pedagogisch medewerkers worden door onze beleidsmedewerker geobserveerd en begeleid bij het toepassen van het pedagogisch beleid in de praktijk. Op deze wijze wordt ons pedagogisch beleid het hele jaar door getoetst aan de praktische uitvoering er van. Het blijft daardoor geen statisch abstract document op afstand, maar juist een document waarin terug te lezen is wat onze uitgangspunten zijn en hoe de dagelijkse praktijk vorm krijgt. 

Er wordt altijd volgens de leidster kind ratio gewerkt en is er een open communicatie met ouders. Allemaal belangrijke onderdelen waarop wij door de GGD bij de start en daarna jaarlijks gecontroleerd wordt.

De GGD

De GGD voert deze controles voor de gemeentes uit. Van deze controles, die onaangekondigd worden uitgevoerd, wordt een inspectie rapport opgemaakt en deze is terug te vinden in het landelijk registratie kinderopvang (LRK). Elk geregistreerde kinderopvang heeft zijn eigen unieke registratie nummer welke ook door de belastingdienst gevraagd wordt. 

Dit LRK nummer is voor onze KDV groepen:  176935939
Voor de BSO groepen:  282335766

Klachten behandeling

Kindercentrum Kruimeltje streeft een open communicatie met de ouder(s) na. Bij vragen of problemen wordt er altijd gezocht naar een oplossing voor beide partijen. In geval van meningsverschillen kan contact opgenomen worden met Diana Tebbenhof, de eigenaar van Kindercentrum Kruimeltje. De werkwijze m.b.t. klachten is vastgelegd in het interne klachtenreglement (zie bijlage 3 in ons pedagogisch beleidsplan).

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het klachtenloket kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang waar Kindercentrum Kruimeltje bij aangesloten is (zie link onderaan de pagina). U kunt online, via deze website uw klacht indienen of telefonisch contact opnemen via 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek)

Downloads

Link

Home

Kindercentrum kruimeltje te Delfzijl, met oog voor de natuur. Kleinschalig en persoonlijk. Betaalbaar voor elke beurs.

Contact

 • Kindercentrum Kruimeltje
  Noordersingel 1
  9934AK Delfzijl

 • Telefoonnummer: 05 96 56 85 00
  Bij geen gehoor: 06 29 49 07 74

 • E-mail:
  info@kindercentrumkruimeltje.nl

Openingstijden

Ma 06:30 - 18:30 uur
Di 06:30 - 18:30 uur
Wo 06:30 - 18:30 uur
Do 06:30 - 18:30 uur
Vr 06:30 - 18:30 uur
Za gesloten
Zo gesloten

Willekeurige foto's

Wij zijn aangesloten bij:

boink kinderopvang

Wij leiden vakmensen op | Erkend leerbedrijf