Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Dagritme

Bij Kindercentrum Kruimeltje is er een vast dagritme. Dit biedt kinderen houvast. Er zijn vaste rituelen gedurende de dag om een veilige basis te geven.

Tijden & Schema

Tijden

Alle kinderen worden op hun opvangovereenkomst start- en eindtijden verwacht. Wordt een kind eerder of later opgehaald dan in de opvangovereenkomst is vastgelegd, dan dienen ouders extra opvang aan te vragen.
We vragen ouders daarbij rekening te houden met onze haal en breng blokken

  • ‘s Morgens tussen 06:30 uur en 09:00 uur mag er gebracht worden.
  • Tussen 12:00 uur en 13:00 uur mag er gehaald of gebracht worden.
  • ’s Middags tussen 16:30 uur en 18:30 uur mag er gehaald worden 

Dit zorgt voor rust op de groep en voldoende aandacht bij de overdracht.

Schema

Hieronder staat een schema van een opvangdag tijdens schoolweken. In de schoolvakanties kunnen de tijden afwijken. 

(Kinder Dag Opvang)

Schema KDV

06:30 - 07:30 uur Binnenkomst KDV. Eventueel ontbijten/vrij spel

07.30 uur Opsplitsen in stamgroepen

07:30 – 09:00 uur Vrij spel en inloop

09:00 – 09:15 uur Opruimen, plassen / handen wassen

09:15 - 09:45 uur Liedjes zingen, fruit eten, water drinken, verschonen

09:45 - 11:15 uur Thema activiteit / buitenspelen/ wandelen

11:15 - 11:30 uur Plassen, handenwassen, tafeldekken

11:30 - 12:00 uur Broodje eten / Op bed brengen / verschonen

12:00 - 13:00 uur Rustige activiteit / halen / brengen

13:00 - 14:00 uur Vrij spel binnen

14:00 - 14:15 uur Plassen / handen wassen / uit bed halen / verschonen

14:15 - 14:30 uur Roosvicee / thee drinken met een koekje / snoepje

14:30 - 16:00 uur Buitenspelen / activiteit

16:00 - 16:30 uur Plassen / handenwassen / verschonen / fruit eten (eventueel warm eten*)

16:30 - 17:30 uur Halen en brengen / rustig spel

17.30 uur BSO / KDV gezamenlijk in de verticale groep

17:30 - 18:30 uur Boekje lezen / spelletje doen

*warm eten wordt door ouders meegegeven n en bestaat uit een voedzame maaltijd (b.v. geen pannenkoeken,patat,pizza)

(Buiten Schoolse Opvang)

Schema BSO

7:30 - 08:00 uur Inloop / vrij spel

08:00 - 08:30 uur Vervoer kinderen naar school (met bus of Stint)

11:45 - 12:15 uur BSO kinderen ophalen van school (afhankelijk van de dag)

12:15 - 12:45 uur BSO broodje eten

14:00 - 14:30 uur BSO kinderen van school halen

14:30 - 14:45 uur Gezamenlijk drinken

14:45 - 16:00 uur Vrij spel / activiteit / uitstapje

16:00 - 16:30 uur Fruit eten

16:30 uur - 17:30 uur Halen / vrij spel

17:30 uur BSO/KDV gezamenlijk in de verticale groep

17:30 - 18:30 uur boekje lezen / spelletje doen

Dagritme kaarten

We gebruiken dagritme kaarten om kinderen te laten zien wat er tijdens hun dag gaat gebeuren. Tijdens de eetmomenten bespreken we het dagritme met de kinderen en laten we ze meebeslissen over welke activiteit we doen.

 

Verzorging van baby's

Baby's worden verzorgd wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken als ze honger hebben en gaan slapen als ze moe zijn. De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box, op de grond, in een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot. Als het kan, betrekken we ze bij het groepsproces door bijvoorbeeld liedjes mee te zingen aan tafel of mee te gaan in het rondje van de andere kinderen.

 

Oudere kinderen

Oudere kinderen eten, drinken en slapen samen. Ze slapen wanneer ze daar behoefte aan hebben en/of wanneer de ouders dat willen. De andere activiteiten passen we aan op de behoeften van de kinderen.

 

Na schooltijd

Na schooltijd hebben BSO-kinderen vaak behoefte aan rust, bijvoorbeeld met een kop thee. Daarna kunnen ze lekker buiten spelen in de speeltuin. De speelmomenten zijn momenten waarop kinderen kunnen spelen naar eigen behoefte. Dat kan een gezamenlijke activiteit zijn, maar ook individueel spel. We willen dat de opvang een leuke plek is waar kinderen zich kunnen ontspannen, maar ook waar ze worden uitgedaagd in hun vaardigheden. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe ze zelf hun schoenen kunnen strikken en daardoor zelf hun veterstrikdiploma willen halen.